ΝΟΗΜΑ+

ΝΟΗΜΑ+

Το ΝΟΗΜΑ+ είναι ένα δίγλωσσο διαδικτυακό λεξικό γενικής γλώσσας για τις γλώσσες Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ)-Ελληνικά. Το λεξικό περιλαμβάνει περίπου 10.000 αντιστοιχισμένα λήμματα στις δύο γλώσσες με παραδείγματα χρήσης στην ΕΝΓ, μετάφραση του παραδείγματος στα Ελληνικά, παραπομπή σε νοηματικά συνώνυμα και παράθεση των σημασιών που μπορεί να συνδέονται με ένα λήμμα.
Στο περιβάλλον του λεξικού ΝΟΗΜΑ+, μπορείτε να αναζητήσετε ένα νόημα της ΕΝΓ πληκτρολογώντας την αντίστοιχη λέξη στα Ελληνικά. Επίσης μπορείτε να συνεχίσετε την αναζήτηση νέων λημμάτων με χρήση του δακτυλικού αλφαβήτου ή μέσω της αλφαβητικής κατάταξης των ελληνικών λημμάτων του λεξικού.
Όταν ένα λήμμα έχει περισσότερους εναλλακτικούς τύπους, όπως π.χ. τα «πηγαίνω» «πάω», εμφανίζεται λίστα με τους εναλλακτικούς τύπους του λήμματος στα Ελληνικά, ως αποτέλεσμα της αναζήτησης. Η επιλογή οποιουδήποτε από τους εναλλακτικούς τύπους οδηγεί στην παρουσίαση του αντίστοιχου λήμματος στην ΕΝΓ με όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες που περιέχει η καρτέλα του συγκεκριμένου λήμματος.
Τέλος, αν υπάρχουν εκφράσεις που συνδέονται με το λήμμα της αναζήτησης, αυτές εμφανίζονται σε λίστα, κάτω από τον τίτλο Φράσεις στην καρτέλα του συγκεκριμένου λήμματος.

button