ΜΕΛΗ

Μόνιμο προσωπικό

Ελένη Ευθυμίου

Διευθύντρια Ερευνών – Γλωσσολόγος 

Σταυρούλα-Ευίτα Φωτεινέα

Διευθύντρια Ερευνών – Μηχανικός Η/Υ 

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Άννα Βακαλοπούλου

Msc – Γλωσσολόγος-Λεξικογράφος

Κική Βασιλάκη

Msc – Γλωσσολόγος με ειδίκευση στις νοηματικές γλώσσες

Θοδωρής Γουλάς

Msc – Μηχανικός Η/Υ με ειδίκευση στη σύνθεση νοηματικού λόγου

Παναγιώτης Καριώρης

Msc – Υπεύθυνος Στούντιο Εικόνας/Ήχου ΙΕΛ

Rosalee Wolfe

PhD Prof. – Deaf IT

 John McDonald

Associate Professor, DePaul University

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Κλήμης Άτζακας

PhD – Γλωσσολόγος με ειδίκευση στις νοηματικές γλώσσες

Μιχάλης Πίσσαρης

Μιχάλης Πίσσαρης

Διερμηνέας / Δάσκαλος Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)

Γαλήνη Σαπουντζάκη

PhD – Γλωσσολόγος με ειδίκευση στις νοηματικές γλώσσες