ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διακρίσεις Ομάδας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με αριθμό: 1008903 / 5-12-2016 – Τίτλος: «Μεθοδολογία Δυναμικής Επικοινωνίας σε Νοηματική Γλώσσα»

Υπουργείο Παιδείας – Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία, 2015

Hans-Heinrich Bothe Accessibility Award, 2014. Βράβευση στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “ENABLE: The 2nd International Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning”

Φιναλίστ του Roland Wagner Award 2012, στο πλαίσιο του The 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP)