ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΗΜΑΤΩΝ

Το εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοημάτων και νοηματικών φράσεων παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να συντάξουν δυναμικά νέες φράσεις της ΕΝΓ χωρίς τη χρήση βίντεο.

Η επιλογή των συστατικών κάθε νέας φράσης γίνεται από γλωσσάρι κατάλληλα κωδικοποιημένων νοημάτων και επιτρέπει εύκολη προεπισκόπηση και τροποποίηση κάθε νέας φράσης με την προβολή της από εικονικό νοηματιστή.

Η αναζήτηση των στοιχείων που απαρτίζουν κάθε νοηματική φράση μπορεί να κάνει χρήση του δακτυλικού αλφαβήτου για τους ελληνικούς χαρακτήρες και τους αραβικούς αριθμούς ή να γίνει με πληκτρολόγηση των λημμάτων στα Ελληνικά.

Το  εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοημάτων και νοηματικών φράσεων βρίσκεται υπό συνεχή εμπλουτισμό και τεχνολογικές βελτιώσεις, για το λόγο αυτό τα σχόλιά σας μας είναι πολύτιμα.

button